Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Van der Wal Hout kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier of tijdens een bestelling op de website aan ons hebt verstrekt. Wij gaan zorgvuldig om met de informatie die wij van u hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit op voor commerciële doeleinden aan derden.

Van der Wal Hout kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Uw voor- en achternaam –
Uw bedrijfsgegevens –
Uw adresgegevens –
Uw telefoonnummer –
Uw e-mailadres –
Uw IP-adres –
Uw bankrekeningnummer –

 

WAAROM VAN DER WAL HOUT DEZE GEGEVENS NODIG HEEFT

Van der Wal Hout verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. De persoonsgegevens worden ook gebruikt in kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening. Bij een bestelling in de webwinkel worden uw persoons-, adres- en betaalgegevens gebruikt om uw bestelling op een juiste manier te verwerken en te verzenden.

HOE LANG VAN DER WAL HOUT GEGEVENS BEWAART

Van der Wal Hout bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Van der Wal Hout worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Van der Wal Hout gebruikt deze informatie om de werking van de eigen website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Van der Wal Hout maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de eventuele Adwords-advertenties van Van der Wal Hout bij Google zoekresultaat pagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Van der Wal Hout heeft hier geen invloed op. Van der Wal Hout heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Van der Wal Hout, Van der Wal Hout zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Van der Wal Hout neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op Van der Wal Hout via

BETALINGEN

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

TRANSPORT

Wanneer u een bestelling bij ons plaatst kan het zo zijn dat wij die bezorgen. Naast onze eigen transport wagens maken wij gebruik van de diensten van diverse transportorganisaties voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres, woonplaatsgegevens, telefoonnummer en – afhankelijk van de specifieke transporteur – e-mail adres, met de transporteur delen. De transporteur gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.

 

https://www.vanderwalhout.nl is een website van Van der Wal Hout en is als volgt te bereiken:

VAN DER WAL HOUT
Woudweg 19
9257 RM Noordburgum
Nederland
Telefoon: 0511-473345
E-mailadres:info@vanderwalhout.nl

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:01058896
BTW nummer: NL009212838B01